Bestuur

Het EDAH Museum is de visuele uiting van de:

Stichting Behoud Erfgoed EDAH c.s.
(Notarieel opgericht door M de Wit op 22-12-2003)

Het bestuur.

Berrie Janssen

Tonny Raaijmakers

Sjoerd Aukes

Marcel Sanders

Gerard Niewerth