Vrienden van het EDAH Museum

Wilt u het EDAH-museum een warm hart toedragen?

Het EDAH-museum heeft nu het initiatief genomen tot vorming van een groep “Vrienden van het museum” en het museum voor deze vrienden als thuisbasis te laten functioneren. Iedereen die het museum een warm hart toedraagt en financieel willen steunen, kunnen donateur of sponsor worden.

Voor deze vrienden organiseert het museum een jaarlijkse reünie. Natuurlijk neemt het museum ook de organisatie en de kosten van de jaarlijkse samenkomst in het museum voor haar rekening en gebruikt daarvoor een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage van € 15,00 die als contributie van de “Vrienden van het EDAH-museum” gevraagd wordt.

Uiteraard zijn de Vrienden van het EDAH-musem ook iedere vrijdagmiddag gratis van harte welkom tijdens de reguliere openstelling (de koffie is dan ook gratis) En ontvangen vrienden van het EDAHmuseum ook regelmatig een nieuwsbrief en de Edah Museum courant..

Hoe word je Vriend: Stuur een e-mail(penningmeester@EDAHmuseum.nl  en meld je dan als vriend aan met: – je naam –     je volledig adres Maak gelijktijdig € 15,00 over naar het bankrekeningnummer IBAN-nr: NL 31 RABO 014.96.56.335 onder vermelding van je naam.