Donateur worden

van de “Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.”

De donateurs helpen de stichting, naast de sponsoren en de “vrienden van het museum”,  om de collectie in stand te houden en uit te breiden.
Door de stichting worden activiteiten ondernomen om de presentatie en het beheer zo veel mogelijk te optimaliseren en te vervolmaken.

U wordt donateur voor een bedrag van minimaal € 25,= per jaar.

Daarmee krijgt u:

  • vrij toegang voor twee personen gedurende de looptijd van uw donateurschap.
  • Vier maal per jaar een nieuwsbrief over het museum.

Hoe wordt u donateur ?

  • u maakt uw bijdrage van minimaal € 25,= over op bankrekeningnummer IBAN nr: NL 31 RABO 014.96.56.335 ten name van de “Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.” en u geeft uw naam, adres- en eventuele e-mailgegevens door aan onze penningmeester:
    – via een brief aan: dhr N.Janssen, Gemertseweg 14, 5761 CB Bakel
    – via een mail aan penningmeester@EDAHmuseum.nl
  • u maakt uw bijdrage van minimaal € 25,= over op bankrekeningnummer IBAN-nr: NL 31 RABO 014.96.56.335 ten name van de “Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.” en u geeft uw naam, adres- en eventuele e-mailgegevens door tijdens uw bezoek aan het museum

Na ontvangst van uw bijdrage en uw adresgegevens bevestigen wij graag uw donateurschap.

Naast donateurs kent de “Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.” als middelenverstrekkers:
-Sponsoren:                             bedrag per jaar minimaal € 100,00
-Vrienden van het museum:    oud-medewerkers van EDAH die minimaal
€ 15,00 per jaar bijdragen

De “Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.” is door de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling

Voor nadere informatie over middelenverstrekking kunt u altijd contact opnemen met:

-de heer N.Janssen, penningmeester
Gemertseweg 14
5761 CB Bakel
Telefoon:        0492-341880
Mailadres:       penningmeester@EDAHmuseum.nl

-de heer H.Hettema, lid van het bestuur
Generaal Dempseylaan 1
5707 CP Helmond